Book Chapter

Classical Tradition in Czech Renaissance and Baroque Literature

 • Lubor Kysučan

The study deals with the influence of the classical tradition on Czech literature of the Early Modern Period (Renaissance, Baroque). The article demonstrates this influence through examples of the use of selected motifs from ancient history in all of the main genres of the literature of that era: homily, legend, school drama, poetry and educational literature. The study also analyses the educational background of the authors and readers of the era and their attitude to ancient history; the ways of mediation and making use of ancient motifs in the literature; and the influence of ancient historiography on Renaissance and Baroque culture and interpretation of history.

 • Keywords:
 • Humanism,
 • Renaissance,
 • Baroque,
 • Latin literature,
 • Czech literature,
+ Show More

Lubor Kysučan

Masaryk University, Czech Republic - ORCID: 0000-0003-0351-195X

 1. B. Balbín, Krásy a bohatství české země, Czech transl. by H. Busínská, Praha 1986 (ed. or. B. Balbín, Miscellanea historica regni Bohemiae, Pragae 1679).
 2. B. Balbín, Pamětní nápis: Bernardu Ignácovi z Martinic, Czech transl. by J. Hejnic, Praha 1988 (Latin original: B. Balbín, Trophaeum sepulchrale in Bernardum Bořitam de Martinic supremum bugravium).
 3. B. Balbín, Rukověť humantních disciplín, Czech transl. by O. Spevak, Praha 2006 (ed. or. B. Balbín, Verisimilia humaniorum disciplinarum, Pragae 1687).
 4. I. Čornejová, Tovaryšstvo Ježíšovo. Jezuité v Čechách, Praha 1995.
 5. Einhard, Vita Caroli Magni, Louis Halphen, Paris 1923.
 6. Ioannis Pici Mirandulae viri omni disciplinam genere della Mirandola 1963 conssumatissimi vita per Ioannem Franciscum illustris principis Galeotti Pici filium conscripta, a cura di T. Sorbelli, Modena 1963.
 7. J. Hejnic, Balbínova cesta za antikou, “Listy filologické”, 97, 1974, pp. 217-234.
 8. J. Hejnic, Balbínovské kontinuity, in: Z. Pokorná, M. Svatoš (red.), Bohuslav Balbín a kultura jeho doby v Čechách. Sborník z konference Památníku národního písemnictví, Praha 1992, pp. 181-182.
 9. M. Horáková, K symbolice v barokní homiletice, “Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity”, D 40, 1993, pp. 25-32.
 10. M. Horáková, Sondy do barokní homiletiky, “Česká literatura: časopis pro literární vědu”, 4, 1995, pp. 415-421.
 11. M. Horáková (ed.), Nádoba zapálená. Soubor svatonepomucenských kázání a jiných spisů z první poloviny 18. století,, Žďár nad Sázavou 2000.
 12. Isidori Hispalensis episcopi Etymologiarum sive Originum libri XX, ed. by W. M. Lindsay, Oxford 1911.
 13. M. Jacková, Antické motivy ve školských jezuitských hrách z české provincie, in: J. Kepartová (ed.) Latina v církevním a světském školství, Praha 2009, pp. 98-111.
 14. Z. Kalista, České baroko. Studie, texty, poznámky, Praha 1941.
 15. M. Klučka, Několik poznámek o pojetí Alexandra Velikého v díle pedagoga J. A. Komenského, “Listy filologické”, 80, 1957, pp. 90-97.
 16. J. Kolár, České zpracování římské historie z 18.století, “Listy filologické”, 99, 1976, pp. 38-48.
 17. J.A. Komenský, Diogenes Cynicus redivivus, in: Johannis Amos Comenii opera omnia 11, D. Čapková, K. Hádek, J. Koschinová, S. Králík, J. Kyrášek, J. Nováková (ed.), Praha 1973.
 18. J. Kučera, J. Rak, Bohuslav Balbín a jeho místo v české kultuře, Praha 1983.
 19. L. Kysučan (ed. and Czech transl.), Slzy Alexandra Velikého, Praha 2007 (Latin original: Lacrimae Alexandri Magni).
 20. L. Kysučan, Antika v latinské barokní literatuře českých zemí, “Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis”, 4, 2011, pp. 177-189.
 21. F. Lang, Dissertatio de actione scenica cum figuris eandem explicantibus et observationibus quibusdam de arte comica, Ingolstadt 1717.
 22. Welche Antike? Konkurrierende Rezeptionen des Altertums im Barock. 12.Jahrstreffen des Wolfenbütteler Arbeitskreise für Barockforschung, Kongress in der Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel 5.-8. August 2006. Bericht von: K. Lee Bierbaum, Ch. Ginzel, J. B. Lohff, H. P. Neumann, K. van der Haven, A. Volmer (online), 2006. <http://www.hab.de/forschung/arbeitskreise/Tagungsbericht100506.pdf> (latest access 20.04.2018).
 23. P. Ovidius Naso, Metamorphoses, ed. by R.J. Tarrant, Oxford 2004.
 24. E. Petrů, Bohuslav Balbín jako teoretik literatury a literární historik, in: Z. Pokorná, M. Svatoš (red.), Bohuslav Balbín a kultura jeho doby v Čechách. Sborník z konference Památníku národního písemnictví, Praha 1992, pp. 161-164.
 25. C. Plinius Caecilius Secundus, Epistularum libri novem. Epistularum ad Traianum liber. Panegyricus, Rudolf Hanslik, Meinhard Schuster (Hrsg.), Leipzig 1958.
 26. L.D. Reynolds, P.K. Marshall, Texts and Transmission: A Survey of the Latin Classics, Oxford 1983.
 27. H.J. Rickenberger, Johann von Neumarkt, in: Neue Deutsche Biographie, Band 10, Berlin 1974, pp. 563-564.
 28. C. Suetonius Tranquillus, De vita Caesarum libri VIII, M. Ihm (Hrsg.), Leipzig 1908.
 29. M. Svatoš, Latinská literatura v Čechách 1620-1760, in: V. Vlnas (red.), Sláva barokní Čechie. Stati o umění, kultuře a společnosti 17. a 18. století, Praha 2001, pp. 254-261.
 30. Z. Tichá, Antické prvky v české poezii 17. a 18. století, “Listy filologické”, 97, 1974, pp. 101-108.
 31. L. Varcl, Antika a česká kultura, Praha 1978.
 32. P. Vergilius Maro, Opera, ed. by Sir Roger Aubrey Baskerville Mynors, Oxford 1969.
 33. R. Villari, L’uomo barocco, Roma-Bari 1991.
 34. K. Ferdinand von Schertz, Magia posthuma per juridicium illud pro et contra suspenso nonnulibi judicio investigata, Olomouc 1706.
PDF
 • Publication Year: 2020
 • Pages: 97-116
 • Content License: CC BY 4.0
 • © 2020 Author(s)

XML
 • Publication Year: 2020
 • Content License: CC BY 4.0
 • © 2020 Author(s)

Chapter Information

Chapter Title

Classical Tradition in Czech Renaissance and Baroque Literature

Authors

Lubor Kysučan

Language

English

DOI

10.36253/978-88-5518-198-3.06

Peer Reviewed

Publication Year

2020

Copyright Information

© 2020 Author(s)

Content License

CC BY 4.0

Metadata License

CC0 1.0

Bibliographic Information

Book Title

Essays on the Spread of Humanistic and Renaissance Literary Civilization in the Slavic World (15th-17th Century)

Editors

Giovanna Siedina

Peer Reviewed

Publication Year

2020

Copyright Information

© 2020 Author(s)

Content License

CC BY 4.0

Metadata License

CC0 1.0

Publisher Name

Firenze University Press

DOI

10.36253/978-88-5518-198-3

eISBN (pdf)

978-88-5518-198-3

eISBN (epub)

978-88-5518-199-0

Series Title

Biblioteca di Studi Slavistici

Series ISSN

2612-7687

Series E-ISSN

2612-7679

219

Fulltext
downloads

249

Views

Export Citation

1,310

Open Access Books

in the Catalogue

1,977

Book Chapters

3,390,281

Fulltext
downloads

4,172

Authors

from 873 Research Institutions

of 64 Nations

63

scientific boards

from 340 Research Institutions

of 43 Nations

1,150

Referees

from 344 Research Institutions

of 37 Nations