Contained in:
Book Chapter

L’Europa di Kazimiera Iłłakowiczówna

 • Krystyna Jaworska

This article explores Kazimiera Iłłakowiczówna’s poem Wyznanie (Admission) in light of the author’s multilingual education and constant movement across national borders. Iłłakowiczówna, who was opposed to nationalism approaches and considered Polish tradition to be of a piece with European culture, translated into Polish several masterpieces from French, English, German, Russian, Romanian, and Hungarian literary traditions. In order to demonstrate the role that different literary traditions and the visual arts played in writings such as Wyznanie, we also investigate Iłłakowiczówna’s paratexts – her memoirs, talks, and letters.

 • Keywords:
 • Kazimiera Iłłakowiczówna,
 • contemporary Polish poetry,
 • ekphrasis,
 • intertextuality,
 • cultural identity,
+ Show More

Krystyna Jaworska

University of Turin, Italy

 1. Bersano Begey, M. 1931. “Storia del martire di Mosca”. Convivium, III.6: 835-854.
 2. Bersano Begey, M. e M. 1933. Lirici della Polonia d’oggi. Firenze.
 3. Davico Bonino, G., Mastrocola P. (a cura di). 1996. L’altro sguardo. Antologia delle poetesse del ’900. Milano.
 4. Dedecius, K. 1987. Kwartet żeński – Frauen Quartett. Kazimierza Iłłakowiczówna, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Wisława Szymborska, Ewa Lipska. Poznań.
 5. Doerksen, V.G. 1994. Ludwig Uhland and the Critics. Columbia.
 6. Hertel, C. 2008. “Engaging Negotiation in Hans Holbein the Younger’s Portrait if Christine Princess of Denmark, Duchess of Milan”, in A. Pearson (ed. by). Women and Portraits in Early Modern Europe: Gender, Agency, Identity. Aldershot: 107-136.
 7. Iłłakowiczówna, K. 1922. Rymy dziecięce, wydał Karol Stryjeński, nakładem Spółki Wydawniczej “Fala”. Kraków.
 8. Iłłakowiczówna, K. 1932. The Curse of Babel. Address by Casimire Illakowicz. Geneva.
 9. Iłłakowiczówna, K. 1937?. On Polish Personality. Dattiloscritto. [s.l.] Warszawa, Biblioteka Narodowa, coll. IIII, 446.010.
 10. Iłłakowiczówna, K. 1939. Ścieżka obok drogi. Warszawa.
 11. Iłłakowiczówna, K. 1943?. Childlike Verses. Dattiloscritto ciclostilato. [s.l.] Warszawa, Biblioteka Narodowa, coll. 145.629.
 12. Iłłakowiczówna, K. 1958. Niewczesne wynurzenia. Warszawa.
 13. Iłłakowiczówna, K. 1968. Trazymeński zając: księga dygresji. Kraków.
 14. Iłłakowiczówna, K. 1971. Wiersze zebrane, I-II. Warszawa.
 15. Iłłakowiczówna, K. 1997. Wspomnienia i reportaże. Oprac. J. Biesiada i A. Włoszczyńska. Warszawa.
 16. Iłłakowiczówna, K. 2014. Listy do siostry Barbary Czerwijowskiej z lat 1946-1959. Opracowała, wstępem i przypisami opatrzyła L. Marzec. Poznań.
 17. Jędrzejewska-Wróbel, R. 2006. “‘Potykając się o ciemność’. Powojenna korespondencja Kazimiery Iłłakowiczównej”, in E. Krawiecka (red.). Z cienia niepamięci do światła. Poznań: 82-102.
 18. Kaczmarek, U. 1999/2000. “Kazimiery Iłłakowiczówny kontakty z Polonią węgierską”. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Historia, 54-55: 349-359.
 19. Kuroczycki, T. 1977. Z problematyki rosyjsko-polskiego przekładu artystycznego: Kazimiery Iłłakowiczówny tłumaczenie “Anny Kareniny” na język polski. Poznań.
 20. Maciejewska, I. (pod red.). 1982. Poeci dwudziestolecia międzywojennego, I-II. Warszawa.
 21. Nasiłowska, A. 2004. “Tożsamość kobieca w poezji polskiej XX wieku: między androgynicznością a esencjalizmem”. Teksty Drugie, 1-2: 103-121.
 22. Ratajczak, J. 1986. Lekcje u Iłłakowiczówny: szkice, wspomnienia, listy i wiersze. Poznań.
 23. Vârcioroveanu, M. 2008. Kazimiera Iłłakowiczówna: o poloneză care a iubit România: amintiri, corespondenţă cu un cuvânt inainte de Ioan Grigorescu. Bucureşti.
 24. Walawander, D. 2014. “Obraz Rumunii we wspomnieniach Kazimiery Iłłakowiczówny: o tułaczce poetki w latach 1939-1947”. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku, 10: 191-206.
 25. Złotkiewicz-Kłębukowska, J. 2012. “Angielska ścieżka. Udział Kazimiery Iłłakowiczówny w polskiej akcji odczytowej na terenie Wielkiej Brytanii w 1937 roku”. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Historia, LXVII.1: 35-48.
PDF
 • Publication Year: 2019
 • Pages: 169-177
 • Content License: CC BY 4.0
 • © 2019 Author(s)

XML
 • Publication Year: 2019
 • Content License: CC BY 4.0
 • © 2019 Author(s)

Chapter Information

Chapter Title

L’Europa di Kazimiera Iłłakowiczówna

Authors

Krystyna Jaworska

Language

Italian

DOI

10.36253/978-88-6453-910-2.19

Peer Reviewed

Publication Year

2019

Copyright Information

© 2019 Author(s)

Content License

CC BY 4.0

Metadata License

CC0 1.0

Bibliographic Information

Book Title

Il mondo slavo e l’Europa

Book Subtitle

Contributi presentati al VI Congresso Italiano di Slavistica (Torino, 28-30 settembre 2016)

Editors

Maria Cristina Bragone, Maria Bidovec

Peer Reviewed

Number of Pages

368

Publication Year

2019

Copyright Information

© 2019 Author(s)

Content License

CC BY 4.0

Metadata License

CC0 1.0

Publisher Name

Firenze University Press

DOI

10.36253/978-88-6453-910-2

ISBN Print

978-88-6453-909-6

eISBN (pdf)

978-88-6453-910-2

eISBN (epub)

978-88-6453-911-9

eISBN (xml)

978-88-9273-039-7

Series Title

Biblioteca di Studi Slavistici

Series ISSN

2612-7687

Series E-ISSN

2612-7679

104

Fulltext
downloads

61

Views

Export Citation

1,308

Open Access Books

in the Catalogue

1,962

Book Chapters

3,290,448

Fulltext
downloads

4,155

Authors

from 869 Research Institutions

of 64 Nations

63

scientific boards

from 340 Research Institutions

of 43 Nations

1,150

Referees

from 345 Research Institutions

of 37 Nations