Contained in:
Book Chapter

On the dynamism of aspectual pair formation in Czech

 • François Esvan

This paper aims to analyze the relationship between. perfectivisation and secondary imperfectivisation in Czech. Recent data show for loan verbs a strong tendency, after a short phase of biaspectualism, towards the creation of aspectual pairs through perfectivisation, e.g. bukovat - zabukovat (to book). This step does not necessarily conclude the process, since secondary imperfectives like zabukovávat are also frequent. This development is in opposition to the tendency towards the elimination of secondary imperfectives, which characterized the historical evolution of the Czech language (Šlosar 1981).

 • Keywords:
 • Czech language,
 • verbal aspect,
 • word formation,
+ Show More

François Esvan

University of Naples L'Orientale, Italy - ORCID: 0000-0002-6978-7919

 1. Berger, T. 2011. “Perfektivierung durch Präfix im Tschechischen – vermeintliche und tatsächliche Besonderheiten”. Wiener Slawistischer Almanach, 67: 33-52.
 2. Esvan, F. 2005. “K vyhledávání sekundárních imperfektiv”, in Gramatika a korpus – Grammar & Corpora 2005. F. Šticha, J. Šimandl (eds.). Praha: 49-56.
 3. Esvan, F. 2007. Vidová morfologie českého slovesa. Praha.
 4. Esvan, F. 2010. Poznámky k adaptaci sloves cizího původu v češtině, in Karlík a továrna na lingvistiku. A. Bičan, J. Klaška, P. Macurová, J. Zmrzlíková (eds.). Brno: 125-137.
 5. Esvan, F. 2015. “Aspectual opposition in the different contexts of the historical present in Czech”, in Verbal Aspect: Grammatical Meaning and Context. R. Benacchio (ed.). München: 211-216.
 6. Jindra, V. 2008. “Vývojová dynamika obouvidových sloves cizího původu na základě korpusových dat”. Slovo a slovesnost, 69: 92-210.
 7. Komárek, M. 1984. “Prefixace a slovesný vid (K prefixům prostě vidovým a subsumpci)”. Slovo a slovesnost, 45: 257-267.
 8. Kopečný, F. 1956. “Les fonctions de la préfixation verbale en tchèque moderne”. Revue d’études slaves, 1-4.33: 84-97.
 9. Kopečný, F. 1962. Slovesný vid v češtině. Praha.
 10. Lebeďová, S. 1980. “K ztrátě obouvidovosti u sloves cizího původu v současné češtině”. Slovo a slovesnost, 41: 279-285.
 11. Poldauf, I. 1954. “Spojování s předponami při tvoření dokonavých sloves v češtině”. Slovo a slovesnost, 15: 49-65.
 12. Šlosar, D. 1981. Slovotvorní vývoj českého slovesa. Brno.
 13. Štícha, F. 2004. “Sekundární imperfektiva v současné češtině: systémovost, úzus, gramatičnost”, in Život s morfémy. Sborník na počest Zdenky Rusínové. P. Karlík, J. Pleskalová (eds.). Brno: 151-160.
 14. Uher, F. 1987. Slovesné předpony. Brno.
 15. Příruční slovník jazyka českého, 9 vol., Státní pedagogické nakladatelství, 1935-1957.
 16. Slovník spisovného jazyka.
PDF
 • Publication Year: 2017
 • Pages: 103-113
 • Content License: CC BY 4.0
 • © 2017 Author(s)

XML
 • Publication Year: 2017
 • Content License: CC BY 4.0
 • © 2017 Author(s)

Chapter Information

Chapter Title

On the dynamism of aspectual pair formation in Czech

Authors

François Esvan

Language

English

DOI

10.36253/978-88-6453-698-9.08

Peer Reviewed

Publication Year

2017

Copyright Information

© 2017 Author(s)

Content License

CC BY 4.0

Metadata License

CC0 1.0

Bibliographic Information

Book Title

The role of prefixes in the formation of aspectuality

Book Subtitle

Issues of grammaticalization

Editors

Rosanna Benacchio, Alessio Muro, Svetlana Slavkova

Peer Reviewed

Number of Pages

272

Publication Year

2017

Copyright Information

© 2017 Author(s)

Content License

CC BY 4.0

Metadata License

CC0 1.0

Publisher Name

Firenze University Press

DOI

10.36253/978-88-6453-698-9

ISBN Print

978-88-6453-697-2

eISBN (pdf)

978-88-6453-698-9

eISBN (xml)

978-88-9273-128-8

Series Title

Biblioteca di Studi Slavistici

Series ISSN

2612-7687

Series E-ISSN

2612-7679

81

Fulltext
downloads

184

Views

Export Citation

1,278

Open Access Books

in the Catalogue

1,537

Book Chapters

2,755,777

Fulltext
downloads

3,513

Authors

from 716 Research Institutions

of 55 Nations

58

scientific boards

from 322 Research Institutions

of 40 Nations

1,124

Referees

from 333 Research Institutions

of 35 Nations