Contained in:
Book Chapter

Słowacki e l’idea di evoluzione: per una rivisitazione di Genezis z Ducha

 • Raffaele Caldarelli

This article analyzes Juliusz Słowacki’s Genezis z Ducha in terms of Romantic idealism and early attempts at biological thought. We examine Słowacki’s ideas on life and the universe within the context of Western science’s long quest for existential meaning, comparing them with the thought and ideas of various 20th-century thinkers, including Pierre Teilhard de Chardin.

 • Keywords:
 • Juliusz Słowacki,
 • Genezis z Ducha,
 • biological thought,
 • Romantic philosophy,
 • Pierre Teilhard de Chardin,
+ Show More

Raffaele Caldarelli

Tuscia University, Italy - ORCID: 0000-0002-4877-7586

 1. Aufrère, M.-F. 2007. “L’homme antédiluvien selon Boucher de Perthes (1788-1868): divagations théoriques et vraies découvertes scientifiques”. Travaux du Comité français d’Histoire de la Géologie. Comité français d’Histoire de la Géologie, 3ème série, XXI:
 2. Barone, L. 2012. “Eureka di Edgar Allan Poe: letteratura o scienza?”. Testi e linguaggi, VI: 37-56.
 3. Boucher de Perthes, J. 1841. De la Création. Essai sur l’origine et la progression des êtres, I. Paris.
 4. Davies, N. 1994. Boże igrzysko. Historia Polski, II. Kraków (ed. or.: God’s Playground. A History of Poland, II. Oxford 1981).
 5. Florenskij, P.A. 2007. Il simbolo e la forma. Scritti di filosofia della scienza. A cura di N. Valentini, A. Gorelov. Torino.
 6. Gromadzki, J. 2000. “Genezis z Ducha a teorie ewolucji przyrodniczej”. Przegląd Humanistyczny, XLIV.1-2: 57-66.
 7. Husserl, E. 1976. Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die Transzendentale Phänomenologie: eine Einleitung in die phänomenologische Philosophie. A cura di W. Biemel. Haag.
 8. Kleiner, J. 1916. “Z badań nad źródłami filozofii Słowackiego. Słowacki a Boucher de Perthes”, in Księga Pamiątkowa ku czci Bolesława Orzechowicza, I. Lwów: 449-465.
 9. Kleiner, J. 1949. “Twórca wielkiej fantazji naukowej”. Tygodnik Powszechny, V.13: 2.
 10. Knapp, B.L. 2004. Judith Gautier: Writer, Orientalist, Musicologist, Feminist: a Literary Biography. Lanham (MD).
 11. Kochanowska, E. 2000. Romantyczna literatura wobec nauki: Henryk Ofterdingen Novalisa i Genezis z ducha Słowackiego. Wrocław.
 12. Kowalczykowa, A. 1980. “Słowacki i Pornic”. Przegląd Humanistyczny, XXIV.4: 71-80.
 13. Kowalczykowa, A. 1997. “Wstęp”, in J. Słowacki. Krąg pism mistycznych. A. Kowalczykowa (opracowała). Wrocław-Warszawa-Kraków: III-LXXXII.
 14. Kramsztyk, Z. 1914. “Poglądy Słowackiego na ewolucji przyrody: Genezis z Ducha”. Krytyka, XLIII.1: 33-46.
 15. Kubacki, W. 1975. “Juliusz Słowacki i Pierre Teilhard de Chardin”. Poezja, XI.7-8: 105-109.
 16. Kundera, M. 1988. L’arte del romanzo. Saggio. Milano (ed. or.: L’art du roman. Essai. Paris 1986).
 17. Lutosławski, W. 1909. “Darwin i Słowacki”. Sfinks, II.5: 176-198.
 18. Mayr, E. 1990. Storia del pensiero biologico. Diversità, evoluzione, eredità. A cura di P. Corsi. Torino (ed. or.: The Growth of Biological Thought. Diversity, Evolution and Inheritance. Cambridge (MA)-London 1982).
 19. Nougier, L.R. 1947. “Hommage à Boucher de Perthes 1847-1947”. Bulletin de la Société préhistorique de France, XLIV.11-12: 345-350.
 20. Pawlikowski, J.G. 1928. “Na marginesie pism genezyjskich Słowackiego. I: Zawartość przyrodnicza Genezis z Ducha”. Pamiętnik Literacki, XXV: 523-537.
 21. Perrier, E. 2009. The Philosophy of Zoology before Darwin. A cura di A. Mc Birney, S. Cook, G. Retallack. Dordrecht-New York (ed. or. fr.: Paris 1884).
 22. Piattelli Palmarini, M., Fodor, J. 2010. Gli errori di Darwin. Milano (ed. or.: What Darwin got wrong. New York 2010).
 23. Poe, E.A. 2001. Eureka. Un poema in prosa. A cura di P. Guglielmoni. Milano.
 24. Rymkiewicz, J.M. 2004. Słowacki Encyklopedia, s.v. “Genezis z Ducha”. Warszawa: 134-138.
 25. Schwartz, W.L. 1927. “The Influence of E.A. Poe on Judith Gautier”. Modern Language Notes, XLII: 171-173.
 26. Skwarczyńska, S. 1959. “Struktura rodzajowa Genezis z Ducha Słowackiego i jej tradycja literacka”, in Juliusz Słowacki. W stopięćdziesięciolecie urodzin. Materiały i szkice. M. Bizan, Z. Lewinówna (redaktorzy)- Warszawa: 227-282.
 27. Słowacki, J. 1997. “Genezis z Ducha”, in J. Słowacki. Krąg pism mistycznych. A. Kowalczykowa (opracowała). Wrocław-Warszawa-Kraków: 14-31.
 28. Sudolski, Z. 1984. s.v. “Cieszkowski, August”, in Literatura Polska. Przewodnik encyklopedyczny, J. Krzyżanowski – od 1976. C. Hernas et al. (kom. red. przewodn.). Warszawa: 147-148.
 29. Tatarkiewicz, W. 1988. Historia filozofii, II. Warszawa.
 30. Taub, Sz. 1924. “O idee przyrodnicze w Genezis z Ducha Słowackiego”. Przegląd Warszawski, II: 220-226.
 31. Wildiers, N.M. 1966. Introduzione a Teilhard de Chardin. Milano (ed. or.: Teilhard de Chardin. Paris 1960).
PDF
 • Publication Year: 2019
 • Pages: 117-125
 • Content License: CC BY 4.0
 • © 2019 Author(s)

XML
 • Publication Year: 2019
 • Content License: CC BY 4.0
 • © 2019 Author(s)

Chapter Information

Chapter Title

Słowacki e l’idea di evoluzione: per una rivisitazione di Genezis z Ducha

Authors

Raffaele Caldarelli

Language

Italian

DOI

10.36253/978-88-6453-910-2.14

Peer Reviewed

Publication Year

2019

Copyright Information

© 2019 Author(s)

Content License

CC BY 4.0

Metadata License

CC0 1.0

Bibliographic Information

Book Title

Il mondo slavo e l’Europa

Book Subtitle

Contributi presentati al VI Congresso Italiano di Slavistica (Torino, 28-30 settembre 2016)

Editors

Maria Cristina Bragone, Maria Bidovec

Peer Reviewed

Number of Pages

368

Publication Year

2019

Copyright Information

© 2019 Author(s)

Content License

CC BY 4.0

Metadata License

CC0 1.0

Publisher Name

Firenze University Press

DOI

10.36253/978-88-6453-910-2

ISBN Print

978-88-6453-909-6

eISBN (pdf)

978-88-6453-910-2

eISBN (epub)

978-88-6453-911-9

eISBN (xml)

978-88-9273-039-7

Series Title

Biblioteca di Studi Slavistici

Series ISSN

2612-7687

Series E-ISSN

2612-7679

90

Fulltext
downloads

88

Views

Export Citation

1,302

Open Access Books

in the Catalogue

1,746

Book Chapters

3,161,365

Fulltext
downloads

3,984

Authors

from 820 Research Institutions

of 63 Nations

63

scientific boards

from 339 Research Institutions

of 43 Nations

1,142

Referees

from 343 Research Institutions

of 36 Nations